Despre proiect

Principalul obiectiv al proiectului Trident este de a crea unui cadru unitar de instruire practică în unitățile de învățământ polițienesc, prin dezvoltarea competențelor tutorilor și organizarea stagiului de practică în concordanță cu tendințele europene în domeniul educației și formării profesionale.

Obiectivele proiectului

Creșterea calității și obiectivității modului de organizare a stagiului de practică;
Corelarea metodelor și mijloacelor didactice ale tutorilor/mentorilor cu rezultatele învățării și elaborarea de ghiduri privind desfășurarea acestei activități;
Dobândirea de către tutori/mentori a competențelor necesare exercitării activității de tutelă/mentorat;
Creșterea eficienței predării și învățării la locul de muncă prin folosirea de mijloace și instrumente inovative din domeniul IT;
Întărirea rolului profesional al tutorilor în educația civică a elevilor/studenților în ceea ce privește diversitatea și principiile legale care trebuie respectate în contact cu grupurile marginalizate.